×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
تقدیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تقدیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه

مشاهده بیشتر

افتخارآفرینان علم و دانش در هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

افتخارآفرینان علم و دانش در هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

مشاهده بیشتر

قابل توجه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

مشاهده بیشتر

نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد

مشاهده بیشتر

هشتمین جشنواره ملی ایثار وارد مرحله داوری منطقه ای شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

هشتمین جشنواره ملی ایثار وارد مرحله داوری منطقه ای شد

مشاهده بیشتر

آغاز فرایند فعالیت دانشجویی در مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آغاز فرایند فعالیت دانشجویی در مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مشاهده بیشتر

تمدید ثبت نام هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تمدید ثبت نام هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

مشاهده بیشتر

دیدار مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با معاون آموزشی دانشگاه

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دیدار مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با معاون آموزشی دانشگاه

مشاهده بیشتر

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های رو به رو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

مشاهده بیشتر

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

متن استاتیک شماره 144 موجود نیست