×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

مشاهده بیشتر

دکتر حجت اله عباس زاده طی حکمی، مسئول اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر حجت اله عباس زاده طی حکمی، مسئول اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شد

مشاهده بیشتر

تقدیر از مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تقدیر از مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مشاهده بیشتر

نشست هم اندیشی-آموزشی  مدیران و اساتید حوزه شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد برگزار شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نشست هم اندیشی-آموزشی مدیران و اساتید حوزه شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد برگزار شد

مشاهده بیشتر

کمیسیون مشترک شاهد و ایثارگر با حضور مدیران و کارشناسان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در تالار شهید بهشتی برگزار شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

کمیسیون مشترک شاهد و ایثارگر با حضور مدیران و کارشناسان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در تالار شهید بهشتی برگزار شد

مشاهده بیشتر

تجلیل از مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در وزارت بهداشت

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تجلیل از مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در وزارت بهداشت

مشاهده بیشتر

نشست ستاد اجرایی شاهد و ایثارگر

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نشست ستاد اجرایی شاهد و ایثارگر

مشاهده بیشتر

 استعدادیابی دانشجویان شاهد و ایثارگر

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

استعدادیابی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مشاهده بیشتر

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های رو به رو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

مشاهده بیشتر

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

متن استاتیک شماره 144 موجود نیست