×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
دیدار مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با معاون آموزشی دانشگاه

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دیدار مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با معاون آموزشی دانشگاه

مشاهده بیشتر

آغاز ثبت نام هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آغاز ثبت نام هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار

مشاهده بیشتر

افتخارات مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1403- 1402

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

افتخارات مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1403- 1402

مشاهده بیشتر

نشست مدیران شاهد و ایثارگر کلان منطقه ده در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نشست مدیران شاهد و ایثارگر کلان منطقه ده در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد

مشاهده بیشتر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

مشاهده بیشتر

دکتر حجت اله عباس زاده طی حکمی، مسئول اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر حجت اله عباس زاده طی حکمی، مسئول اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شد

مشاهده بیشتر

تقدیر از مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تقدیر از مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مشاهده بیشتر

نشست هم اندیشی-آموزشی  مدیران و اساتید حوزه شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد برگزار شد

اخبار مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نشست هم اندیشی-آموزشی مدیران و اساتید حوزه شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد برگزار شد

مشاهده بیشتر

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های رو به رو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

مشاهده بیشتر

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

متن استاتیک شماره 144 موجود نیست